ข่าวกิจกรรม

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด จัดสัมมนา Morning Brief 2014
โครงการ เจริญสินธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการ เจริญสินธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา
มูลนิธิวงษ์เจริญสิน บริจาคถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด มอบของเล่นให้เด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์บ้านหนองคาย
มูลนิธิวงษ์เจริญสิน จัดสร้างอาคารเรียน มอบให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โครงการ เจริญสินธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โครงการ เจริญสินธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2556
บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด และบริษัท เจริญสินธานี จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิธรรมดี
โครงการเจริญสินธานี ชลบุรี-บ่อวิน มอบเงินบริจาคจากการประมูลร้านค้าภายในโครงการฯ ให้วัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี
โครงการ เจริญสินธานี ชลบุรี-บ่อวิน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชู สัตหีบ
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด จัดสัมมนา Morning Brief 2013

ติดตามอัพเดตข่าวสาร และกิจกรรมใหม่ๆ รวมถึงข่าว ประชาสัมพันธ์ในแวดวง กลุ่มบริษัทในเครือ พร้อมติดตาม รายการใหม่ๆ จากเคเบิลทีวี ภายในของกลุ่มเจริญสิน “Channel One”