เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาพ.ศ. 2475 เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญขึ้นในประเทศไทย นั่นคือการเปลี่ยน แปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นปีเดียวกันที่ตระกูลวงษ์เจริญสินได้ก้าวเข้ามาสร้าง เนื้อสร้างตัวในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ด้วยเชื้อสายของคนจีนที่ถนัดทางด้านค้าขายอยู่ เป็นทุน อาศัยพื้นฐานของความซื่อสัตย์อดทนและความขยันหมั่นเพียร โรงฟอกหนัง “เจริญสิน” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นกิจการของครอบครัวเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2488

ด้วยความมุ่งมั่นพากเพียรและความสามัคคีระหว่างพี่น้องรุ่นที่ 2 กิจการโรงงานฟอก หนังเจริญสินจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง เครือข่ายธุรกิจของเจริญสินเริ่ม ขยายสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น รองเท้าสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ Manwood และรองเท้านิรภัย Pangolin จากนั้นเริ่มแตกแขนงไปสู่ธุรกิจใยสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์และยาง ธุรกิจสินค้า อุปโภคบริโภค อาหารและของเล่นสุนัข หลังจากได้เปิดตลาดส่งออกซึ่งประสบความ สำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทำให้กลุ่มเจริญสินได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ มากขึ้น จนกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อโรงงานฟอกหนังเจริญสินได้จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) เมื่อเจริญสินก้าวสู่ความพร้อมในการพัฒนาสู่ธุรกิจใหม่ๆ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและพัฒนาที่ดินเพื่อ ขาย รวมไปถึงโกดังสินค้าและโรงงานขนาดเล็ก

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นที่ 2 ที่ได้ก่อร่างสร้างตัวจนกลุ่มเจริญสินมั่นคงแข็งแกร่งใน ปัจจุบัน ทำให้วันนี้ ..เจริญสินรุ่นที่ 3 ก้าวเข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจ ได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง ผนวกกับ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจในระบบครอบครัวก้าวไปข้างหน้าอย่างมี ศักยภาพ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่ดีถึงการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน โดยสามารถมีสถาบัน ครอบครัวเป็นหลัก หากต้องประกอบด้วยสามัคคีธรรม และจริยธรรมควบคู่กันไป