กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

จากจุดกำเนิดธุรกิจฟอกหนัง

วิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเจริญสินได้มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่อาศัย เทคโนโลยีก้าว หน้าในการผลิตมากขึ้น นั่นคือ การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมผ้านันวูเว่น (Nonwoven Technical Textile) ซึ่งเป็นวัสดุประยุกต์สำหรับโลกยุคใหม่โดยแท้จริง ผลิตภัณฑ์หลาก ชนิดในชีวิตประจำวันรอบตัวเรา เช่นรองเท้า ที่นอน พรม เฟอร์นิเจอร์ ผ้าอนามัย วัสดุ ทางการแพทย์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่นึกไม่ถึงอย่างเสื้อเกราะกันกระสุน ล้วนผลิตมาจาก ผ้านันวูเว่นเหล่านี้ทั้งสิ้น

แนวโน้มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์นันวูเว่นนี้มีมาอย่างต่อเนื่อง จนกลุ่มเจริญสินมั่นใจใน ความก้าวหน้าของธุรกิจ และพร้อมที่จะขยายขีดความสามารถในการผลิตสู่ธุรกิจใหม่ๆ หลากแบบ เช่น ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการผลิตรถยนต์ ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุหนัง เทียม ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการผลิตสินค้าอิเล็กโทรนิกส์ ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุใน การขัดเงาโลหะ ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้มองการณ์ไกล ไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งได้พัฒนาผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการกรอง ไม่ว่าจะ เป็นการกรองน้ำ หรือการกรองอากาศ และการผลิตเส้นใยจากวัสดุขวดน้ำรีไซเคิล เพื่อ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเจริญสิน ได้มีการเจริญเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม บางส่วนของโรง งานอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมนันวูเว่น อุตสาหกรรม รองเท้าเซฟตี้ และรองเท้ากีฬา รวมไปถึงอุตสาหกรรมของเล่นสุนัข ได้ไปรวมกลุ่มภายใต้ ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม เจริญสินที่บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ส่วนอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในเขตของ นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น ก็คืออุตสาหกรรมฟอกหนัง และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์