กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค

หมวดรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ

จากการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจฟอกหนัง กลุ่มเจริญสิน ได้ขยายเครือข่ายสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน โดยจัดตั้งบริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัดขึ้น ผลิตรอง เท้านิรภัยเสริมหัวเหล็กยี่ห้อ Pangolin และ Golden Anchor Shoes ซึ่งได้รับการ รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยนโยบายการใช้วัตถุดิบหลัก ซึ่งทางกลุ่มเป็น ผู้ผลิตเอง และสามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ลงได้มาก ปัจจุบัน เราเป็นผู้นำตลาดรองเท้า นิรภัย และเป็นผู้ผลิตรองเท้านิรภัยรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และจากการที่ภาครัฐเริ่มเอาใจใส่กับความปลอดภัย ในโรงงานมากขึ้น ทางกลุ่มเจริญสินจึงได้เริ่มขยายกิจการสู่ตลาดอุปกรณ์นิรภัย นับเป็น การให้บริการด้านนิรภัยครบวงจร

หมวดรองเท้าแฟชั่น

ทางกลุ่มเจริญสินได้จัดตั้งบริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าสุภาพบุรุษ ภายใต้ลิขสิทธิ์ MANWOOD และ LUIGI BATANI ตามลำดับ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต จากธุรกิจฟอกหนัง และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเน้นตลาดหลักไปที่รองเท้า สุภาพบุรุษ ซึ่งในปัจจุบัน ได้ขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศ และส่ง ออกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

หมวดผลิตภัณฑ์ยางและของเล่นสุนัข

เริ่มจากการที่กลุ่มเจริญสินได้จัด ตั้ง บริษัท มิมิ เพ็ททอยส์ จำกัด เพื่อนำเอาเศษกาว หนังจากธุรกิจฟอกหนังมาแปรรูป ทำเป็นของขบเคี้ยวสุนัขเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ต่อมาเราได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของเล่นสุนัขซึ่งทำมาจากยางธรรมชาติเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำกัด และได้เพิ่ม ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อบแห้งสำหรับสุนัขภายใต้ตราสินค้า "mimi" เข้ามาในสายการผลิต อาหารสุนัขอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในส่วนผลิตภัณฑ์ยางนั้นยังสามารถที่จะขยายไปผลิตพื้น รองเท้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจรองเท้านิรภัยและรองเท้าแฟชั่นให้กับทางกลุ่มได้ นับว่าเรา เป็นผู้ผลิตในระดับต้นๆ ทั้งในตลาดของเล่นสุนัข และตลาดพื้นยางรองเท้าในประเทศ นอกจากนั้น ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เป็นแห่งแรกและ แห่งเดียวในประเทศไทย