กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มเจริญสินได้ประกอบกิจการหลากรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประสบ การณ์ที่ผ่านมาทำให้เข้าใจศักยภาพของพื้นที่เป็นอย่างดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ห้องพักให้เช่าสำหรับคนทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแถบสมุทรปราการ หรือที่รู้จักกัน ในนาม "โครงการสามห่วง" จึงเป็นโครงการห้องพักให้เช่าแห่งแรกที่ถือกำเนิดมาในปี พ.ศ. 2532 โดยมีทั้งอาคารห้องพักอาศัยให้เช่า และอาคารพาณิชย์เพื่อขายหรือเช่า ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดชุมชน และการค้าขาย นำความเจริญมา สู่พื้นที่ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบาย ไม่ ต้องลำบากกับการเดินทางมาถึงตัวเมือง

แนวคิดดังกล่าว..ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบสนอง เป็นอย่างดี ความสำเร็จที่ได้รับ..จุดประกายให้เกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตาม มารวมทั้งหมดกว่า 10 โครงการ ด้วยการวางแผนที่ชัดเจนเป็นระบบ นับเนื่องจนปัจจุบัน จำนวนห้องพักให้เช่าของทุกโครงการมีมากกว่า 20,000 ยูนิต และยังคงพัฒนาขยาย โครงการต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้งในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยในการ รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม และเศรษกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมาของโครงการฯ

ในปี 2532 เริ่มโครงการแรก คือโครงการบางปูใหม่ ต่อมาในปี 2536 ได้เปิดโครงการที่ 2 คือโครงการเจริญสินธานี ทั้งสองโครงการตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปู ใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทั้งสองโครงการเป็นอาคาร ที่พัก อาศัยรวม และอาคารพาณิชย์ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

ต่อมาในปี 2543 ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคตะวันออก คือโครงการพานทองนคร ตั้งอยู่ที่อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และในปีเดียวกันได้ร่วมทุนกับ นิคมอมตะซิตี้ เปิดโครงการอมตะธานีซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ในปี 2551 ได้ขยายธุรกิจไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ใกล้กับนิคมสินสาครคือโครงการ สินนคร ตั้งอยู่ใกล้ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ปี 2555 โครงการใหม่ของเจริญสินธานีได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในโลเคชั่น ใหม่ๆ ที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น โครงการเจริญสินธานี ปิ่นทอง เป็นต้น และไม่ใช่แค่โครงการที่พักอาศัย หากยังรวมไปถึงอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์ ซึ่งลูกค้า สามารถลงทุนเพื่ออนาคต

โครงการในอนาคต

เจตนารมณ์ของ เจริญสิน แอสเสท ยังมั่นคงอยู่ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา และกำลังก้าวข้าม สู่ทศวรรษใหม่แห่งระบบที่อยู่อาศัยยุคโลกาภิวัตน์ ต้อนรับการเปิดประตูสู่อาเซียน

ด้วยนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมให้รับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัย ให้พร้อมด้วย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โรงพยาบาล โฮมสเตย์คุณภาพ ศูนย์สุขภาพ และ สปา กอล์ฟคลับ ไปจนถึงระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบไวไฟบรอดแบนด์ สวน สาธารณะเพื่อพักผ่อน หย่อนใจและนันทนาการ

ในย่างก้าวแห่งทศวรรษใหม่ เจริญสิน แอสเสท ได้วางแผนที่จะสร้างสรรค์โครงการคอม เพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่พร้อมสรรพด้วย ศูนย์การค้าชั้นนำ โรงแรมมีระดับ และออฟฟิศ สำนักงานล้ำสมัย ที่สำคัญ เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญสิน ทั้งหมด ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในบริเวณถนนบางนา - ตราดที่มีแนวโน้ม ของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจระดับนานาชาติใช้เป็นฐานในการ ผลิตและส่งออกมากที่สุดของประเทศ