มูลนิธิวงษ์เจริญสิน

มูลนิธิวงษ์เจริญสินก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยครอบครัววงษ์เจริญสิน ด้วยสำนึกในบุญคุณ ของแผ่นดินไทย คุณมาโนช วงษ์เจริญสิน ประธานกลุ่มเจริญสิน เล็งเห็นว่าภาคธุรกิจควร ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม เพื่อจะได้ช่วยนำพาประเทศชาติพัฒนาสู่ระดับสากล

คุณมาโนช มีความประสงค์ที่จะนำกำไรจากดำเนินงานในภาคธุรกิจมาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างเต็มกำลัง โดยไม่แบ่งภาค ชนชาติ หรือศาสนา ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

“เพื่อสังคมไทยที่ดียิ่งขึ้น” คือ จุดมุ่งหมาย ที่เน้นส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพราะ พวกเราอยากเห็นเด็กไทยก้าวสู้ระดับเวทีโลก มูลนิธิจะเป็นแรงขับดันในการเปิดโลกทัศน์ ของเด็กนักเรียนไทยให้กว้างขวาง และ พัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการจุดประกาย ให้พวกเขาได้มีเป้าหมายที่อยากจะก้าวเดินต่อไปในอนาคต นอกเหนือจากการส่งเสริมให้เด็กไทยมีความรู้และความเฉลียวฉลาดแล้วนั้น ทางมูลนิธิ ยังส่งเสริมให้พวกเขารักการแบ่งปัน รู้จักความมีน้ำใจ และ มีศีลธรรม เพราะเราตระหนัก ดีว่า “ประเทศชาติจะพัฒนาได้นั้น ไม่ได้ต้องการแค่คนเก่ง คนฉลาด แต่จะต้องเป็นคนดี มีคุณธรรมด้วย” มูลนิธิวงษ์เจริญสินขอเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรไม่แสวงหากำไร แบ่งปันความรู้ความสามารถ และโอกาส เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และเยาว ชน เพื่อให้สมกับความตั้งใจของเรา ที่อยากจะสร้างประเทศไทยให้สง่างามและน่าอยู่ ไม่แพ้ชาติใดๆ ในโลก

 

 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

2. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา

3. เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4. เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการของพนักงานบริษัทในกลุ่มเจริญสินกรุ๊ป

5. เพื่อดำเนินงานการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

มูลนิธิเจริญสิน ร่วมกับ PwC ไปแจกหนังสือให้ กับ เด็กๆ ที่ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 27 กันยายน 2555 “ลีลาศการกุศล” มอบให้ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านสมุทรปราการ ต้อนรับกลุ่มเยาวชน บ้านขุนกลาง ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ทัศนศึกษา จ. สมุทรปราการ
มูลนิธิวงษ์เจริญสินมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิวงษ์เจริญสินบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ช่วยเหลือคนตาบอด   มูลนิธิวงษ์เจริญสินมอบทุนการศึกษาในโครงการ พยาบาลคืนถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิวงษ์เจริญสิน เลขที่ 133/23 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ