ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับ 3 กลุ่มธุรกิจเจริญสิน

กลุ่มเจริญสินมีธุรกิจในเครือมากมายหลายสาขา ตั้งแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภค ไปจนถึงธุรกิจสินค้า อุตสาหกรรม เราจึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจที่จะเติบโตไปกับเราอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งในเครือข่ายบริษัทของ เรานั้นต้องการพนักงานในทุกระดับและทุกสาขา ด้วยเงินเดือนและสวัสดิการที่มาตรฐาน การฝึกอบรม และ บรรยากาศการทำงานที่เป็นประหนึ่งครอบครัวเดียวกัน

และเนื่องจากธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตกระจายอยู่ในหลายจังหวัด เราจึงต้องการพนักงานจากทั้งส่วนกลางและ ท้องถิ่นมาร่วมงานกับเรา และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ ติดตามข้อมูลการสมัครงาน ซึ่งจะปรับปรุงในทุกสัปดาห์ สมัครงาน

บริษัทรับสมัคร รับตำแหน่ง จำนวน รายละเอียด
CSASSET • ตำแหน่งวิศวกรโยธา 2
 • ตำแหน่งวิศวกรโยธา  จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ

      1.ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรโยธา

      2.อายุ 30-45 ปี

      3.ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 5 ปี

​      4.ประสบการณ์ด้านงานภาคสนาม โดยเฉพาะงานด้านการก่อสร้าง

 

ความรับผิดชอบ

      1.วางแผนงาน และควบคุมงานก่อสร้าง

      2.ควบคลุมงบประมาณการก่อสร่าง ให้ตรงตามBudget

            

ค่าตอบแทน 

      1.เงินเดือนและผลประโยชน์รวม  30,000.-  บาท

      2.โบนัสประจำปี

      3.ประกันสุขภาพกลุ่ม

      4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

           

สถานที่ทำงาน  -  จ.ชลบุรี

CSASSET • ตำแหน่งโฟร์แมน 2
 • ตำแหน่งโฟร์แมน  จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ

      1.เพศชาย อายุ 30-45 ปี

      2.ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

      3.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

​      4.ประสบการณ์ด้านงานภาคสนาม โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้าง

 

ความรับผิดชอบ

      1.ควบคุมงานก่อสร้าง

            

ค่าตอบแทน 

      1.เงินเดือนและผลประโยชน์รวม  21,000.-  บาท

      2.โบนัสประจำปี

      3.ประกันสุขภาพกลุ่ม

      4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

           

สถานที่ทำงาน  -  จ.ชลบุรี

CSASSET • ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องจักรหนัก 2
 • ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องจักรหนัก    จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ

      1.ประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องจักรหนัก ไม่น้อยกว่า  3  ปี

 

ความรับผิดชอบ

      1.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก

      2.ซ่อมแซมเครื่องจักรหนัก

            

ค่าตอบแทน 

      1.เงินเดือนและผลประโยชน์รวม  15,000.-  บาท

      2.โบนัสประจำปี

      3.ประกันสุขภาพกลุ่ม

      4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

           

สถานที่ทำงาน  -  จ.ชลบุรี

CSASSET ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2
 • ตำแหน่งพนักงานบัญชี  จำนวน  2  อัตรา
 • คุณสมบัติ

        1.ปริญญาตรี  สาขาบัญชี

        2.อายุ  25-35  ปี

     

  ความรับผิดชอบ

        1.ดูแลบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้

              

  ค่าตอบแทน 

        1.เงินเดือนและผลประโยชน์รวม  15,000.-  บาท

        2.โบนัสประจำปี

        3.ประกันสุขภาพกลุ่ม

        4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

             

  สถานที่ทำงาน  - จ.สมุทรปราการ